Norsk giverglede: Vi donerer stadig mer spontant - går glipp av store beløp i skattefradrag

Den norske givergleden preges stadig mer av mikrodonasjoner. Bare det siste året har halvparten av oss donert spontane beløp til humanitære formål. Med en ny betalingsløsning kan vi nå gi litt mer, uten å måtte åpne lommeboka mer. 

– Som en ekstra bonus til enkelheten for giveren er dette en kostnadseffektiv innsamlingsmetode for organisasjonene. Det senker organisasjonens administrative kostnader, som betyr enda mer til formålet. En ekte vinn-vinn.

– Som en ekstra bonus til enkelheten for giveren er dette en kostnadseffektiv innsamlingsmetode for organisasjonene. Det senker organisasjonens administrative kostnader, som betyr enda mer til formålet. En ekte vinn-vinn.

 

Ny betalingsløsning sikrer skattefradrag

1 av 3 nordmenn* har gitt mer enn 500 kroner i form av spontane donasjoner til veldedige formål dette året. Det mange ikke vet er at de går glipp av skattefradrag fordi disse donasjonene ikke blir registrert på person. Nå har betalingsløsningen mCASH og CRM-leverandøren Winorg inngått et samarbeid, og nylig lanserte de en integrasjonsløsning som sikrer at alt som doneres gjennom mCASH-appen – smått og stort - fanges opp og registreres for skattefradrag. Giverne får nemlig skattefradrag på alt over 500 kroner totalt, uansett formål eller størrelse på enkeltbeløp.

– Nesten halvparten av oss oppgir at vi gir mikrodonasjoner en gang i kvartalet eller oftere. Det totale omfanget av mikrodonasjoner er enormt, og mange går i dag glipp av skattefradrag de har krav på, fordi enkeltsummene ikke identifiseres på giveren. At vi nå sikrer en god oversikt over dette, kommer både giverne og organisasjonene til gode, sier Elisabeth Haug, administrerende direktør i mCASH.

 

Tilrettelegger for spontanitet

At stadig flere velger å gi utenom faste trekk, og til flere ulike formål, kan Winorg bekrefte. De leverer markedssystemer til mange av de største humanitære organisasjonene i Norge.

- Hos alle våre kunder ser vi at antallet gaver øker dersom man tilrettelegger for enkelhet og spontanitet. Andelen gaver som kommer inn via mobilløsninger som mCASH har økt betraktelig i år og vil etter hvert overta for de mer tradisjonelle metodene med bøsser, websider, postutsendelser ol. Med mobile løsninger er mulighetene mange for å engasjere seg for en organisasjon, og veien til å gi et bidrag er veldig kort, sier Ståle Sørensen i Winorg.

 

Raskest vei til formålet

Betalingsløsningen fra mCASH sørger dessuten for at donasjoner kommer raskt og effektivt frem til de som trenger det. Winorg er glade for å samarbeide med mCASH om denne unike løsningen.

– Som en ekstra bonus til enkelheten for giveren er dette en kostnadseffektiv innsamlingsmetode for organisasjonene. Det senker organisasjonens administrative kostnader, som betyr enda mer til formålet. En ekte vinn-vinn. Det tar omtrent 15 minutter fra du donerer, til beløpet er registrert til formålet – uten noen form for manuell håndtering. Det er helt unikt, forteller Sørensen.

 

*Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av mCASH, og viser blant annet at:

  • 55 prosent har donert penger til veldedighet det siste året
  • 49 prosent har gitt i form av spontane mikrodonasjoner det siste året
  • 11 prosent har gitt spontant til veldedige formål månedlig det siste året
  • 48 prosent har gitt spontant til veldedige formål en gang i kvartalet eller oftere
  • 30 prosent har gitt 500 kroner eller mer spontant i løpet av det siste året

 

Fakta om skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner

  • Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn.
  • Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner.
  • Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner.
  • For at en gave til en organisasjon skal være fradragsberettiget for giver må mottaker av gaven være godkjent av likningsmyndighetene, og organisasjonen må rapportere gavebeløpet til Skattedirektoratet.
  • ProFundo, også en ledende aktør i fundraisingmiljøet, tilbyr også en integrasjonsløsning i samarbeid med mCASH. Løsningen bedrer betalingsopplevelsen for både giver og organisasjon, og gir enkel oversikt over skattefradrag.

 

Klikk her for mer informasjon om hvilke regler som gjelder for fradrag for gaver gitt til frivillige organisasjoner.

Klikk her for oversikt over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.